az | en |

Qlobal Sazişdə iştirak etmək üçün şirkət:

     göndərməklə Qlobal Saziş və onun prinsipləri ilə bağlı dəstəyini ifadə edir (Poçt ünvanı: United Nations, New York, NY 10017;

      faks: +1(212)963-1207).

       icraçının öhdəlik məktubunun rəqəmsal surətini yükləyir.