az | en |
http://ser.az/gca/upload/slider/2177411837013_10204972650263640_1584711672_o.jpg
http://ser.az/gca/upload/slider/1249311837120_10204972657823829_560367712_o.jpg
http://ser.az/gca/upload/slider/73747ins. huquqlari.jpg
http://ser.az/gca/upload/slider/67163download2.jpg
http://ser.az/gca/upload/slider/67617Cild_son.jpg

ANTİ-KORRUPSİYA

10-cu prinsip: İşgüzar dairələr zorla pul alma və rüşvətxorluq da daxil olmaqla, korrupsiyanın bütün formalarına qarşı iş aparmalıdırlar.

davamı

ƏTRAF MÜHİT

7-ci prinsip: İşgüzar dairələr ekoloji təhtitlərə ehtiyatla yanaşmanı dəstəkləməlidirlər;

8-ci prinsip: İşgüzar dairələr daha böyük ekoloji öhdəlikləri nəzərdə tutan təşəbbüslər irəli sürməlidirlər;

davamı

İNSAN HÜQUQLARI

1-ci prinsip: İşgüzar dairələr beynəlxalq səviyyədə bəyan edilmiş insan hüquqlarını öz təsir dairələri çərçivəsində dəstəkləməli və bu hüquqlara hörmət etməlidirlər; 

2-ci prinsip: İşgüzar dairələr insan hüquqlarının pozulmasında iştirak etmədiklərini təmin etməlidirlər.

davamı

ƏMƏK STANDARTLARI

3-cü prinsip: İşgüzar dairələr azad birləşmək və kollektiv danışıqlar aparmaq hüququnun səmərəli şəkildə tanınmasını dəstəkləməlidirlər;

4-cü prinsip: İşgüzar dairələr məcburi və icbari əməyin bütün formalarının aradan qaldırılmasını dəstəkləməlidirlər;

 

davamı