Ali təhsil haqlarının müəyyənləşdirilməsi mövzusunda metodiki vəsait.

14.12.2011

“Azərbaycanda Ali təhsil haqlarının müəyyənləşdirilməsinin mövcud vəziyyəti və təkmilləşdirilməsi yolları”

(metodiki vəsait)

 

Metodiki vəsait Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Elmi-koordinasiya şurasının “Ali-təhsilin iqtisadiyyatı” komissiyasının rəhbərliyi ilə İqtisadi Resursların Öyrənilməsi İB tərəfindən həyata keçirilən “Ali təhsildə qiymətqoyma metodunun təkmilləşdirilməsi” layihəsi çərçivəsində hazırlanaraq çap edilmişdir

 

 Məsləhətçi və elmi redaktor: i.e.d. prof. Əvəz İslam oğlu Bayramov

 Müəlliflər: i.e.n.dos. Nazim Hacıyev

                  i.e.n. Ruslan Atakişiyev

 Tərtibatçı: Radil Fətullayev

 

Bu kitabça Universitetlər, ali təhsilin iqisadiyyatı ilə məşğul olan və bu sahənin tənzimlənməsi istiqamətində fəaliyyət göstərən dövlət təşkilatları və QHT-lərin mütəxəssisləri üçün nəzərədə tutulmuşdur.