"İqtisadi islahatlara dair dialoqun qurulması" layihəsi

31.08.2011 Ətraflı

“Faizsiz bankçılıq və İslam İnkişaf Bankı haqqında nə bilirik?” layihəsi

01.03.2011 Ətraflı

“Ali təhsildə qiymətqoyma metodunun təkmilləşdirilməsi” layihəsi

15.02.2011 Ətraflı

“Azərbaycanda Beynəlxalq Mühasibat uçotu Standartlarının tətbiqi problemləri” mövzusunda tədbir.

23.12.2010 Ətraflı

“Maliyyə münasibətləri üzrə müasir biliklər və onların tətbiqi” adlı treyninq

25.06.2010 Ətraflı

“Azərbaycanda vençur kapitalının inkişafı perspektivləri” adlı seminar

23.06.2010 Ətraflı

“Ali Təhsildə Qrant maliyyələşdirməsi mexanizminin formalaşdırılmasına dəstək” layihəsi