"Dünya Bakının İnformasiya yayım siyasəti" seminarı
16.05.2012 Ətraflı

“Turizm biznesində təbii resurslardan səmərəli istifadə olunması yolu ilə təbii abidələrin qorunması”  layihəsi

01.11.2011 Ətraflı

Valideyn  himayəsindən məhrum olmuş gənclərin biznes bacarıqlarının artırılması” layihəsi

09.10.2011 Ətraflı

"İqtisadi islahatlara dair dialoqun qurulması" layihəsi

31.08.2011 Ətraflı

“Faizsiz bankçılıq və İslam İnkişaf Bankı haqqında nə bilirik?” layihəsi

01.03.2011 Ətraflı

“Ali təhsildə qiymətqoyma metodunun təkmilləşdirilməsi” layihəsi

15.02.2011 Ətraflı

“Azərbaycanda Beynəlxalq Mühasibat uçotu Standartlarının tətbiqi problemləri” mövzusunda tədbir.

23.12.2010 Ətraflı