"Faizsiz maliyyə bazarının Azərbaycanda inkişaf perspektivləri" layihəsi

28.09.2012 Ətraflı

"Korporativ Sosial Məsuliyyəti” seminarı

10.09.2012 Ətraflı

“Avropa İqtisadi Böhranı: Azərbaycanın İnteqrasiya Kontekstində” seminarı 

31.07.2012 Ətraflı

“Sosial problemlərin həllinə sahibkarlıq subyektlərinin cəlbi” layihəsi

24.07.2012 Ətraflı
 "Dünya Bakının İnformasiya yayım siyasəti" seminarı
16.05.2012 Ətraflı

“Turizm biznesində təbii resurslardan səmərəli istifadə olunması yolu ilə təbii abidələrin qorunması”  layihəsi

01.11.2011 Ətraflı

Valideyn  himayəsindən məhrum olmuş gənclərin biznes bacarıqlarının artırılması” layihəsi

09.10.2011 Ətraflı