“Universitetlərdə kadr hazırlığı və elmi-tədqiqat işlərinin ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına təsirlərinin artırılması ” layihəsi

03.03.2014 Ətraflı

"CABİR-Azərbaycan proqramının  İnstitutlaşdırılması"  layihəsi

02.12.2013 Ətraflı

“Ali Təhsildə Keyfiyyət Menecment Sisteminin Tətbiqi Problemləri (ISO9001:2008)" seminarı

28.07.2013 Ətraflı

“Fiziki və əqli qüsurlu valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlara baş çəkilməsi”

23.07.2013 Ətraflı

“Davamlı İnkişaf Məqsədləri- Azərbaycanda Milli Məsləhətləşmələr" seminarı

30.06.2013 Ətraflı

“Bələdiyyə Mühasibatlığının Milli Standartlara uyğunluğunun təşkili” layihəsi

27.03.2013 Ətraflı

“Layihənin yazılma qaydası və fandreyzinq planı” seminarı

28.01.2013 Ətraflı