“Davamlı İnkişaf Məqsədləri- Azərbaycanda Milli Məsləhətləşmələr" seminarı

30.06.2013 Ətraflı

“Bələdiyyə Mühasibatlığının Milli Standartlara uyğunluğunun təşkili” layihəsi

27.03.2013 Ətraflı

“Layihənin yazılma qaydası və fandreyzinq planı” seminarı

28.01.2013 Ətraflı

"Faizsiz maliyyə bazarının Azərbaycanda inkişaf perspektivləri" layihəsi

28.09.2012 Ətraflı

"Korporativ Sosial Məsuliyyəti” seminarı

10.09.2012 Ətraflı

“Avropa İqtisadi Böhranı: Azərbaycanın İnteqrasiya Kontekstində” seminarı 

31.07.2012 Ətraflı

“Sosial problemlərin həllinə sahibkarlıq subyektlərinin cəlbi” layihəsi

24.07.2012 Ətraflı