CABİR-Azərbaycan proqramının İnstitutlaşdırılması layihəsi

02.12.2013

Tarix: 01.11.2013 – 28.02.2014

 

Layihə haqqında qısa məlumat: CABİR-Azərbaycan proqramının yerli şəbəkəsini formalaşdıraraq İRÖİB-in nəzdinə transfer edilməsi.


Donor: Cenevrə Beynəlxalq və İnkişaf Tədqiqatları İnstitutu