“Fiziki və əqli qüsurlu valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlara baş çəkilməsi”

23.07.2013

Tarix: 23.07.2013 

 

Layihə haqqında qısa məlumat:  İRÖİB və CABİR-in sosial tədbirlər silsiləsindən Mərdəkan qəsəbəsi, Fiziki və əqli qüsurlu internat məktəbində uşaqlarla görüş keçirilmişdir. Onlara hədiyyələr paylanmışdır.

 

Donor: Cenevrə Beynəlxalq və İnkişaf Tədqiqatları İnstitutunun CABİR Məzunlar Şurası – Azərbaycan