MMf-nin növbəti iclasəı keçirilmişdir.

18.12.2017

16 dekabr 2017-ci il tarixində “Milli Mühasiblər Forumu”nun (MMF-in) növbəti iclası keçirilmişdir. İclasda əsasən 2018-ci ildə keçirilməsi nəzərdə tutulan “II Milli Mühasiblər Forumu” ilə bağlı bir sıra məsələlər müzakirə olunmuşdur. Bu dəfəki iclasda Azərbaycan Auditorlar Palatası Təşkilat Ko-mitəsinə üzüv qəbul olunmuş və Forumun Loqosu təsdiq edilmişdir.