Müasir dövrdə biznesin rolu cəmiyyətin inkişafının bütün sahələrini əhatə etməkdədir. Artıq ən-ənəvi düşüncə sayılan - sahibkar yalnız mənfəət üçün çalışır - fikri öz mahiyyətini itirməkdədir. Yaxşı biznes, onu əhatə edən insan cəmiyyətinin, ekoloji aləmin qayğısına qalan və öz işgüzar fəaliyyətində sosial ədaləti gözləyən hesab olunur. 2006-cı ildən Qlobal Sazişlə əlaqəyə girən və 2011-ci ildə ölkəmizdə bu təşəbbüsün fəaliyyətini dəstəkləyən Azərbaycanlı iş adamları, elm və təhsil ocaqları, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri  insan hüquqları, əmək normaları, ətraf mühitin qorunması və korrupsiya əleyhinə mübarizədə BMT ilə yaxından əməkdaşlıq etməyə hazır olduqlarını iqrar etmişdilər. Bu gün artıq öz ətrafında 19-a yaxın qurumu birləşdirən Azərbaycan Qlobal Saziş Yerli Şəbəkəsi yeni yaranmasına baxmayaraq 10 prinsip üzrə bir sıra işlər görmüşdür. Amma, buna baxmayaraq biz yeni üzvlərin sıralarımıza qatılması ilə gələcəkdə daha çox uğurlar qazanacağımıza inanırıq. 

26.10.2015 Ətraflı

 

2000-ci ilin iyul ayında təsis edilmiş BMT Qlobal Sazişi (QS) məsul və dayanıqlı korporativ siyasət və təcrübələrin hazırlanması, icrası və açıqlanması üçün liderlik platformasıdır. Bu saziş öz fəaliyyət və strategiyalarını insan hüquqları, əmək, ətraf mühit və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində bütün dünyada qəbul edilmiş 10 prinsipə uyğunlaşdırmaqda qərarlı olan şirkətlər üçün strateji siyasət təşəbbüsü olaraq xidmət göstərir. Bu 10 prinsip geniş şəkildə aşağıdakı şəkildə sıralanır:

1.İnsan hüquqları prinsipləri- Müəssisələr beynəlxalq dərəcədə elan olunan insan hüquqlarını dəstəkləməli və hörmət etməlidir.

2.Əmək prinsipləri -  Müəssisələr əmin olmalıdırlar ki, onların öz fəaliyyətləri insan hüquqlarının pozulması ilə nəticələnməyəcəkdir.

3. Müəssisələr cəmiyyətin müstəqilliyini və kollektiv danışıqların tanınmasını dəstəkləməlidirlər.

4. Müəssisələr məcburi və icbari əməyin aradan qaldırılmasını dəstəkləməlidirlər.

 5. Müəssisələr uşaq əməyinin ləğv edilməsini dəstəkləməlidirlər.

 6. Müəssisələr peşə və sənətə görə olan ayrı seçkiliyin aradan qaldırılmasını dəstəkləməlidirlər.

03.09.2015 Ətraflı

  2015-ci il aprelin 17-də Xəzər Universitetində Qaydar adına İqtisadi Siyasət İnstitutu ilə birgə  “Post sovet məkanında İslam bankçılığının inkişaf perspektivləri” mövzusunda  konfrans keçirildi. Konfransı giriş sözü ilə başlayan professor Hamlet İsaxanlı tədbirin tanınmış iqtisadçı və dövlət xadimi Yeqor Qaydarın xatirəsinə həsr olunduğunu söyləmişdi. Konfransda Rusiyanın tanınmış iqtisadçıları, İslam bankçılığı üzrə ekspertlər, eyni zamanda, Azərbaycanın bu sahədəki ekspertləri iştirak edirdilər. Konfransda həmçinin İqtisadi Resursların Öyrənilməsi İctimai Birliyinin sədr müavini Radil Fətullayev də iştirak etmişdir. Radil Fətullayev konfransda “İslamda mühasibatlığın tarixi və onun ənənəvi uçot və hesabat sistemlərindən fərqi” mövzusunda məruzə ilə çıxış etmişdir. O öz çıxışında indiyə qədər dünyada mövcud olmuş mühasibatlıq məktəblərinin qısa xarakteristikası, onların əsas idealogiyaları və mühasibatlığa yanaşmaları və onların İslam mühasibatlıq məktəbindən fərqləri haqqında danışmışdır. O çıxışında həmçinin İslam mühasibat sistemin əsasları, tarixi inkişaf mərhələləri və günümüzdə ənənəvi mühasibatlıq sistemi ilə onun fərqli cəhətlərini müqayisəli şəkildə təhlil etmişdir.

17.04.2015 Ətraflı

Sahibkarlığa və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondunun maddi dəstəyi (Donor təşkilat - CİPE) 26 fevral 2015 -ci il tarixində "USAZERBAİJAN EDUCATİON CENTER" də gənclər üçün "İslam Bankçılığı və Azərbaycan" mövzusunda  təlim  keçirilmişdir.Təlimi İqtisadi Resursların Öyrənilməsi Mərkəzinin sədri  iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Ruslan Atakişiyev aparmışdır. Təlimin sonunda İştirakçılara sertifikatlar təqdim olunmuşdur.

26.02.2015 Ətraflı


Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İqtisadiyyat İnstitutu, Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi (TİKA), Türkiyə İktisadi Araştırmalar Merkezi (İKAME) və İqtisadi Resursların Öyrənilməsi İctimai Birliyi ilə birgə olaraq 19 fevral 2015-ci il tarixində Bakı şəhərində, Park İnn mehmanxanasında “İslam maliyyəsi: müasir vəziyyət və gələcək gözləntilər” mövzusunda beynəlxalq toplantı keçirmişdilər. Tədbiri keçirməkdə məqsəd İslam maliyyə sistemi sahəsində çalışan yerli və xarici alimləri, ictimai xadimləri, investorları və digər maraqlı tərəfləri bir araya toplayaraq mövzu ətrafında müzakirələr təşkil edərək təkliflər toplamaq, innovativ fikirləri paylaşmaq, iştirakçıların təmsil olunduqları ölkələr üçün İslam maliyyəsinin tətbiqi sahəsində tövsiyələr hazırlamaqdan ibarətdir. Tədbirdə AMEA –nın İqtisadiyyat İnstitutunun direktoru i.e.d., prof. Nazim İmanov, Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyinin (TİKA) Baki proqram koordinasiya ofisinin koordinatoru Mustafa Haşim Polad və İqtisadi Resursların Öyrənilməsi Mərkəzinin sədri İ.f.d. Ruslan Atakişiyev ardıcıllıqla açılış nitqləri etmişdilər. Onlar XX əsrin ortalarından başlayaraq dünyada əsaslı inkişaf tempinə malik olan İslam maliyyəsi üzrə vəsaitlərin Azərbaycanda tətbiqinin genişləndirilməsinin əhəmiyyətindən danışmışlar. O, da vurğulanmışdır ki, İslam maliyyəsi bu gün 1,3 trlyn. ABŞ dolları həcmində dövriyyəyə malik olub dünyanın 75 ölkəsində 400-dən çox maliyyə təşkilatı tərəfindən idarə olunur. Azərbaycanda isə artıq 7-dən çox Bank, lizinq, mikrokredit təşkilatı tərəfindən İslam maliyyəsi üzrə işlər aparılır.

19.02.2015 Ətraflı

Maliyyə mənbələrinin dayanıqlı inkişafı, onlara çıxış imkanlarının asanlığı və kapital resurslarından səmərəli istifadə olunması mikro və makro səviyyədə iqtisadi tərəqqinin əldə olunmasını şərtləndirən başlıca amillərdən biridir. Maliyyə bazarının müasir inkişaf mərhələsi onun yeni məhsullarının üzə çıxması ilə şərtlənir. Bu qəbildən keçən əsrin ortalarından başlayaraq meydana çıxan İslam maliyyə institutları getdikcə dünya kapital bazarının inkişafında mühüm rol oynamağa başlamışdır. Qısa bir tarixi yol keçməsinə baxmayaraq İslam kapitalı bu gün dünya maliyyə bazarında 1,3 trln. ABŞ dollarındakı həcmə malikdir. Dünyanın artıq 74 ölkəsində 400-dən çox maliyyə təşkilatı bu yeni sistemi tətbiq edir. Müasir rəqabət şəraitində yüksək maliyyə bazarının daha da inkişaf etdirilməsi, kapital axınlarının hərəkətinin asanlaşdırılması, investisiya imkanlarının genişləndirilməsi kapital alətlərinin çoxaldılması məqsədilə İslam maliyyə sisteminin formalaşdırlması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu reallığı nəzərə alaraq da Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İqtisadiyyat İnstitutu, Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi (TİKA), Türkiyə İktisadi Araştırmalar Merkezi (İKAME) və İqtisadi Resursların Öyrənilməsi Mərkəzi birgə olaraq 19 fevral 2015-ci il tarixində Bakı şəhərində “İslam maliyyəsi: müasir vəziyyət və gələcək gözləntilər” mövzusunda beynəlxalq toplantını keçirəcəklər.

10.02.2015 Ətraflı

28 oktyabr 2014-cü il tarixində Makedoniyanın Skopye şəhərində BMT-nin Qlobal Sazişinin növbəti tədbiri keçirilmişdir. Toplantıda Qlobal Sazişin  Avropa şəbəkələrinin rəhbərləri bir araya gəlmişlər. Bu dəfəki yığıncaq “Sosial məsuliyyət – rəqabətli və dayanıqlı biznesin rəhni kimi” mövzusuna həsr olunmuşdu. Açılış nitqini Makedoniyanın baş nazirinin iqtisadi məsələlər üzrə müavini cənab  Vladimir Paşevski etmişdir. Tədbir  iştirakçılarını  BMT-nin Makedoniya üzrə rezident əlaqələndiricisi xanım  Lousia Vinton, BMT-nin Qlobal Sazişinin baş ofisinin yerli şəbəkələr üzrə rəhbəri cənab Valid Nağı və  Qlobal Sazişin Makedoniya üzrə nümayəndəsi cənab Goran Lazarevski  salamlamışlar. Sonra  BMT-nin Qlobal Sazişinin idarə heyətinin   üzvü  Dr. Yılmaz Argudən Qlobal Sazişin mahiyyəti ilə bağlı məruzə ilə çıxış etmişdir.Növbəti  olaraq  Qlobal Saziş  proqramının  regional  əlaqələndiriciləri  olan  Avstraliyalı  xanım Renate Lackner – Gass,  Serbiyalı cənab Marta Tomas və 

12.11.2014 Ətraflı